رعنا استوری

برچسب: قصه فضانورد و خرس کوچولو

قصه فضانورد و خرس کوچولو
قصه فضانورد و خرس کوچولو

در قصه فضانورد و خرس کوچولو فضانوردی با یک خرس کوچولو کنار پنجره نشسته‌اند و به آسمان نگاه می‌کنند تا اینکه چیزی شبیه یک سفینه می‌بینند و ناگهان ….