آموزش درست شستن دست به کودکان به همراه بازی

شستن دست وصورت کودکان

آموزش درست شستن دست به کودکان به همراه بازی

یکی از مهم ترین دغدغه های خانواده ها، آموزش نکاتی در خصوص رعایت بهداشت فردی و اجتماعی به کودک است.  به ویژه بعد از ورود به مهدکودک، نگرانی زیادی برای خانواده ها به جهت در معرض ویروس ها و باکتری ها بودن کودک است که در جمع های کودکانه، تنوع بیشتری نیز پیدا میکنند.
فراگیری بهداشت فردی توسط کودکان، اندکی سخت است . چون ماهیت تذکر و توصیه و نصیحت دارد و کودک معمولا از چیزهایی که جذابیت بصری یا هیجانی نداشته باشد گریزان هستند.
پس یکی از بهترین راه ها برای آموزش بهداشت فردی و مراقبت از خود به کودکان، طراحی های بازی هایی است که جذابیت دارند و کودک در آن بازی ها، با تکرار و البته تنوع، میتوانند با بهداشت فردی ارتباط برقرار کنند.
اولین و مهم ترین آموزش بهداشت فردی کوکان، نحوه درست شستن دست ها است.
کودکان گمان میکنند که تنها خیس شدن دست ها، یعنی تمیز شدن آن و بسیاری از والدین، آموزش شستشوی دست هاو پاکیزگی آنها را اولین وآموزش آن را سخت ترین آموزش های بهداشتی میداند .
اما والدین میتوانند با یک بازی ساده، لزوم شستشوی درست دست ها را به کودک آموزش دهند.

بازی اکلیلی
برای نمونه، ما میتوانیم بعد از بازی های اکلیلی، وقتی کودکان شروع به شستن دستهای خود میکنند، حداقل 30ثانیه زمان میبرد؛ در نتیجه میتوانیم به کودکان بگوییم که میکروب ها مانند اکلیل ها هستند و باید انقدر دست را با آب و مواد شستشو بشوییم تا میکروب ها پاک شوند.
این بازی اصطلاحا بازی اکلیلی هستند.