انیمیشن دوست‌های خاکی

انیمیشن دوست‌های خاکی

انیمیشن دوست‌های خاکی

در این انیمیشن، کودک موجوداتی تخیلی را می‌بیند که یکی از آن‌ها از محیط پیرامون خود می‌ترسد. خانم خانه‌دار دوستان او را به درون جاروبرقی می‌کشد اما آن موجود کوچک، برای نجات دوستانش، چاره‌ای پیدا می‌کند و ….