انیمیشن کوتاه دختر‌بچه و ترس از خوابیدن

انیمیشن دختربچه و ترس از خواب

انیمیشن کوتاه دختر‌بچه و ترس از خوابیدن

در این انیمیشن کوتاه، دختر بچه ای که در اتاق‌ خواب تاریک‌اش روی تخت دراز کشیده، سایه‌های عجیبی می‌بیند و می‌ترسد.
او در رویا موجودات عجیبی را می‌بیند و با آنها آشنا می‌شود. ابتدا می‌ترسد اما بعد آنها دنیایی از نور و شادی را به او نشان می‌دهند و در انتها …

 

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

کتاب کودکانه مرتبط