شعر کودکانه درباره شب

شعر کودکانه درباره شب

شعر کودکانه درباره شب

شعری از افسانه شعبان نژاد میخوانیم در مورد شب.
کودکان معمولا از شب میترسند اما در این شعر، کودک از زبان خودش زیبایی های شب مانند ماه و ستاره را بطور تخیلی روایت میکند و ارتباط زیبایی با شب و زیبایی های طبیعت برقرار میکند.

شب، شب، شب
شب اومد ـ کدوم شب؟

اون که موهاش سیاهه
رو دامنش یه ماهه

 

شعر کودکانه درباره شب
ـ کدوم ماه؟
ـ اون که تو آسمونه

قشنگه، مهربونه
چادر نقره داره

شعر کودکانه درباره شب

دور و برش پر شده از ستاره
ـ کدوم، کدوم ستاره؟

ـ ستاره ای که مثل یک چراغه
مثل گلای یاس توی باغه

شعر کودکانه درباره شب

می‌خوام بیاد پایین منو ببینه
مثل گلی رو دامنم بشینه

قصه صوتی مرتبط