شعر کودکانه در مورد مسواک‌زدن

شعر کودکانه در مورد مسواک‌زدن

مسواک زدن از مهم ترین موارد بهداشتی هست که مورد تاکید پزشکان کودک و والدین و مربیان مهد هست.

اما آموزش آن باید بدون دستور باشد که بهترین راه آن میتواند شعر شاد و آهنگین باشد.شعر زیر را برای نمونه میخوانیم.

 

دندوناتو مسواک بزن

با حوله تمیز خود

دست و رویت رو پاک بکن

صبح که میشه با شادی

شعر کودانه در مورد مسواک زدن

بلند شو از رختخواب

یه کمی لی لی بکن

برو سر شیر آب

دست و رویت را بشور

دوباره مسواک بزن

دندوناتو سفید کن

مانند دندون من

دندونای من همه

مانند مرواریده

سفیده و سفیده

تمیزه و تمیزه

بچه های خوب یادتون نره

مسواک بزنید

هر شب

شعر کودانه در مورد مسواک زدن

قصه صوتی مرتبط