شیوه های ترویج کتابخوانی در کودکان

ترویج کتابخوانی در کودک

شیوه های ترویج کتابخوانی در کودکان

گسترش و ترویج فرهنگ کتابخوانی، یکی از مهم ترین برنامه های تربیتی فرزندان چه در ایران و چه در کشورهای دیگر است.البته با توجه به نوع فرهنگ و اقتصاد و تکنولوژی، در کشورهای مختلف، شیوه های ترویج کتابخوابی متفاوت است.

در ایران، مدتی هست که روز دوشنبه های کتابخوانی به عنوان طرحی برای ترویج کتابخوانی از دوران کودکی، در مهدکودک ها اجرا میشود.والدین نیز نقش مهمی دارند. مثلا در این روز برای بچه ها در خانه کتاب بخوانند و به هم کتاب هدیه بدهند تا زمینه خانوادگی نیز ایجاد شود.

ترویج کتابخوانی در کودکان

مدتی است در ژاپن شیوه جالبی برای علاقه‌مند کردن کودکان به مطالعه ابداع شده است. در این شیوه، به کودکان القا میکنند که عروسک های پارچه ای و  چینی از اینکه برایشان کتاب خوانده میشود خوشحال ترند و بعد از بررسی های زمانی، متوجه شدند که این کودکان چون فکر میکنند که عروسک ها کتاب دوست دارند برای آنها بیشتر کتاب میخوانند.

ترویج کتابخوانی در کودک

در امریکا نیز طرحی وجود دارد که روزانه اقلا بیست دقیقه کودک باید با کتاب سر و کار داشته باشد.در مهدکودک ها و در مدارس، با کمک والدین، برای کودکان کتاب های پر عکس و کم نوشته خوانده میشود و همراه آن دسته جمعی آواز میخوانند و بازی میکنند. تحقیقات نشان داد این شیوه به دلیل ایجاد حس نشاط، علاقه بچه ها را به کتاب بیشتر کرده است.

ترویج کتابخوانی در کودک

در هلند نیز والدین در طرح ایجاد انگیزه مراکز تربیتی با والدین، وقتی والدین بچه ها به این مراکز میروند، به آن ها یک چمدان کتاب و کارتون و دی وی دی هایی با مضمون ترویج کتاب خوانی به کودک را رایگان تحویل والدین میدهند.

ترویج کتابخوانی در کودکان

در مجموع بیشتر کشورهای توسعه یافته، از سنین بسیار کم کودکان، کتاب و کتابخوانی را در اولویت های تربیتی و آموزشی قرار داده اند.

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

کتاب کودکانه مرتبط