معرفی مشاغل با کمک شعر کودکانه

معرفی مشاغل با کمک شعر کودکانه

معرفی مشاغل با کمک شعر کودکانه

از بهترین راه های آشنایی کودک با مشاغل، خواندن شعر کودکانه برای آنهاست که به دلیل آهنگین بودن، به راحتی به خاطر میسپارند و یاد میگیرند.

شعری از ناصر کشاورز، در مورد شغل تعمیرکار انتخاب کرده ایم.با این شعر کودک با کار فنی و لزوم یادگیری آن برای زندگی آشنا میشود.

کی بود کی بود؟

یه آچار

کجا؟ تو جعبه ابزار

گقت : شیر آشپزخونه

چیک چیک داره می خونه

باز واشرش خرابه

نمی تونه بخوابه

من و بابام و آچار

رفتیم با هم سر کار

معرفی مشاغل با شعر کودکانه

شیر آبو پیچوندم و وا کردیم

هی پیچاشو پایین و بالا کردیم

واشر چیک چیکی شو پیدا کردیم

درست که شد رفتیم و لالا کردیم

قصه صوتی مرتبط