معرفی کارتون زوتوپیا

معرفی کارتون زوتوپیا

برنده اسکار بهترین انیمیشن حول همان جمله مشهور خواستن توانستن است قصه‌اش را روایت می‌کند. در شهر خرگوش‌ها که کار پرورش هویج یک کار خانوادگی است خرگوشی تصمیم می‌گیرد وارد نیروی پلیس شود و برای دنبال کردن رویایش به شهر زوتوپیا می‌رود. در زوتوپیا علیرغم آنچه که باید، تبعیض‌های زیادی وجود دارد: خرگوش ما که میان حیوانات خشن هم بامزه است و هم زن مورد تبعیض بیشتری قرار می‌گیرد اما با سرسختی راهش را پیدا می‌کند.
کارتون زوتوپیازوتوپیا،درمان نژادپرستی برای کودکان:
این انیمیشن تمرکزش روی برطرف کردن مشکل نژادپرستی نیز هست و بیش از هر چیز می خواهد تماشاگرانش را از این قضاوت ها و پیش داوری ها برهاند. انیمیشن برای کودکان ساخته شده اما به آن ها گوشزد می کند که شما فارغ از این که کی و چی هستید در جامعه پذیرفته می شوید و باید به همدیگر احترام بگذارید. قانون را حکم قطعی می داند و حواسش هست که نه چندان صریح به آن ها بگوید که همسایه شما محترم است حتی اگر شبیه شما نباشد.

در ادامه،تیریلری از انمیشین زوتوپیا را باهم میبینیم: