معرفی کتاب کودکانه آب نبات چوبی بزرگ

معرفی کتاب آب نبات چوبی بزرگ

معرفی کتاب کودکانه آب نبات چوبی بزرگ

کتاب آب نبات چوبی بزرگ، از تاثیرگذارترین کتاب های قرن حاضر است.در این کتاب، ما داستان زندگی روزانه دخترکی را میشنویم که با خانواده اش از کشورش رفته به کشور دیگری که تفاوت های فرهنگی با هم دارند و به دلیل همین تفاوت ها، موقعیت های جالبی پیش روی کودک داستان، و کودک شما قرار میگیرد که آموزنده است.

معرفی کتاب آب نبات چوبی بزرگ

کودک می آموزد که انسان ها با هم تفاوت های رفتاری و فرهنگی دارند اما کنار یکدیگر میتوانند زندگی کنند و از هم چیزهای زیادی یاد بگیرند.

معرفی کتاب آب نبات چوبی بزرگ

نویسنده این کتاب رخسانا خان است و منیژه اسلامی آن را ترجمه کرده است.

کتاب کودکانه مرتبط