کتاب زال و رودابه و به دنیا آمدن رستم

کتاب زال و رودابه و به دنیا آمدن رستم

کتاب زال و رودابه و به دنیا آمدن رستم

کودکان ما امروزه به دلیل سرعت ورود و خروج اطلاعات و اتمسفر حاکم بر جامعه، کمتر قهرمان های اسطوره ای و ملی خود را میشناسند.

ما اینجا با یک کتاب زیبا همراه با تصویرگری جذاب، داستان ازدواج زال و رودابه، و به دنیا آمدن قهرمان ملی خود، رستم را به کودک میشناسانیم.

کتاب زبان نوشتاری کودکانه و روانی دارد و نقاشی های آن کودک را و چه بسا والدین رابه خودش جذب میکند.

خلاصه ای کوتاه از کتاب:

زال، که پسر پادشاه ایران است پس از رسیدن به پادشاهی به کابل سرکشی میکند و در آنجا عاشق رودایه دختر زیباروی پادشاه کابل میشود.

اما پدر زال و رودابه که با هم دشمنی دیرینه دارند با این ازدواج مخالف هستند.

در نهایت وقتی ستاره شناسان به پدر رودابه میگویند که از ازدواج این دختر و پسرایران زمین، قهرمان ملی، رستم متولد میشود، با آزمایش هایی که از زال میگیرد تا هوش و لیاقت وی را بسنجد، با ازدواج انها موافقت میکند.

 

کتاب زال و رودابه و به دنیا آمدن رستم

کتاب کودکانه مرتبط