کلید کوچولو، کتابی برای آشنایی بچه ها با مسوولیتهای خودشان

کلید کوچولو، کتابی برای آشنایی بچه ها با مسوولیتهای خودشان

کلید کوچولو هیچ وقت هیچ قفلی را باز نکرده است. او از این موضوع ناراحت است تا اینکه روزی می‌فهمد وظیفه‌ی او باز کردن کدام قفل است…

داستان این کتاب در مورد خانواده ای هست که همه کلید هستند و به جاکلیدی آویزان هستند.

کتاب کلید کوچولو

هر کدام مسوول باز کردن یک قفل هستند اما کوچولو ترین کلید خانوائه کلیدها، نمیداند که کدام قفل را باید باز کند.

او شروع به خیالبافی میکند و خودش را جای هر حیوانی تصور میکند (اینگونه کودک هم با خصوصیات حیوانات آشنا میشود)

تا اینکه یک روز او متوجه میشود که کلید باز کردن کدام قفل است.

نویسنده کتاب ابراهیم قدردان و تصویرگر آن علی خدایی است.

کتاب کودکانه مرتبط