Month: آذر 1399

انیمیشن کودکانه بهترین دوست
انیمیشن کودکانه بهترین دوست

سوزی، دوست پ پا پیگ برای بازی به خونه  آنها میاد. برادر کوچک پ پا، جرج، هی دوست داره با آنها بازی کنه؛ ولی دو تا دوست در ابتدا ترجیح میدهند تنها بازی کنند تا اینکه متوجه میشوند که نیاز به یک همبازی جدید دارند و … (بیشتر…)

انیمیشن کودکانه ماشین کوچولو
انیمیشن کودکانه ماشین کوچولو

در این انیمیشن جذاب خانواده ماشین ها ضمن معرفی خود با هم آوازی را زمزمه میکنند که ناگهان …

این انیمیشن با رنگ های جذاب و ماشین های بامزه، روابط خانوادگی را معرفی میکند. (بیشتر…)

قصه کودکانه امروز شیر نداریم
قصه کودکانه امروز شیر نداریم

کتاب آموزنده امروز شیر نداریم ماجرای جالب خانم و آقای گرین است که متوجه میشوند گربه ی آنها گرسنه است و بطری شیر خالی است؛ پس برای تهیه شیر دست به کار میشوند و ماجراهای مختلفی اتفاق میفتد. (بیشتر…)

انیمیشن کودکانه چراغ راهنمایی
انیمیشن کودکانه چراغ راهنمایی

کودکان در سنین پایین باید آداب عبور و مرور صحیح از خیابان رو بیاموزند. در انیمیشن جذاب چراغ راهنمایی، بچه ها مفهوم رنگهای این چراغ را دیده و یاد میگیرند که با دیدن هر رنگ چگونه باید عمل کنند. (بیشتر…)