دسته: قصه صوتی کودکانه

قصه کودکانه خانه عنکبوت
قصه کودکانه خانه عنکبوت

قصه کودکانه خانه عنکبوت در مورد یک زنبور کوچولو و یک عنکبوت است که بعد از اتفاقی که برای شان میفتد، میفهمند که باید قبل از انجام کاری،  اول خوب فکر کنند؛ و اون دوتا با هم دوست های صمیمی شدند. (بیشتر…)

قصه کودکانه سام و حیوان خانگی اش
قصه کودکانه سام و حیوان خانگی اش

سام یک پسر کوچولو بود که یه روز از انتظار کشیدن برای بازی در زمین بازی عصبانی شده بود، اون یهو خشم خودش رو دید و با خودش به خونه برد و خشم اون، به همه آزار میرسوند تا اینکه… (بیشتر…)

قصه کودکانه میشه که مهمونم بشی
قصه کودکانه میشه که مهمونم بشی

اشی مشی یه لونه ساخته روی درخت اما تنهاست و دلش مهمون میخواد و شروع میکنه به سر زدن به حیوانات دیگر که اون ها رو مهمون خودش کنه و …. (بیشتر…)

قصه کودکانه شیر اومد آب بخوره
قصه کودکانه شیر اومد آب بخوره

شیر مهربون تشنه بود و رفت و رفت تا به شهر رسید و خواست از شلنگ آب بخوره اما دید که …. (بیشتر…)

قصه کودکانه شوالیه غیرواقعی
قصه کودکانه شوالیه غیرواقعی

نسیم یه شوالیه بود. اما اون دوست نداشت سوارکاری کنه و بجنگه.

نسیم دوست داشت کتاب بخونه و بنویسه و همچنین اون خیلی دوست داشت که بافتنی ببافه اما … (بیشتر…)

قصه کودکانه کشتی بان و مرد مغرور
قصه کودکانه کشتی بان و مرد مغرور

قصه کودکانه کشتی بان و مرد مغرور در مورد مردی مغرور است که چون درس خوانده از همه برتر است اما یک روز وقتی با کشتی به سفر می‌رود طوفان می‌شود و او می‌ترسد و متوجه می‌شود که درس خواندن بدون انسانیت و درست استفاده کردن از آن به درد نمی‌خورد. (بیشتر…)

قصه کودکانه آینده نگری ملا
قصه کودکانه آینده نگری ملا

قصه کودکانه آینده نگری ملا در مورد ملانصرالدین است که به شهر میرود تا قوری قشنگی بخررد اما ناگهان فکری به ذهنش میرسد و … (بیشتر…)

قصه کودکانه خروس بیمار_فارسی
قصه کودکانه خروس بیمار_فارسی

قصه کودکانه خروس مریض داستان پسرکی است که یک خروس دارد و صبح ها با صدای اون از خواب بیدار می‌شود. اما یک روز خروس دیگر قوقولی قوقو نمی‌کند و پسر خروس را پیش دامپزشک می‌برد و . . . (بیشتر…)

قصه کودکانه خروس نگو یه ساعت
قصه کودکانه خروس نگو یه ساعت

قصه کودکانه خروس نگو یه ساعت درباره خروس ده شلمرود است که هر صبح همه را برای کار و بار بیدار می‌کرد اما یک روز حیوانات به اون گفتند که دیگه صبح قوقولی قوقو نکه تا اینکه… (بیشتر…)

قصه کودکانه حسنی نگو یه دسته گل
قصه کودکانه حسنی نگو یه دسته گل

مجموعه شعرهای کودکانه حسنی نگو بلا بگو، جزو متل ها و شعرهای عامیانه و کودکانه از منوچهر احترامی است که با مضامین تربیتی در طول سالها بازنشر شده است و خیلی مسائل و مشکلات کودکان را بازگو میگوید …