برچسب: آموزش نکات بهداشتی به کودکان

حفاظت از کودکان در مقابل ویروس کرونا _ قسمت اول
حفاظت از کودکان در مقابل ویروس کرونا _ قسمت اول

کرونا ویروس جدید 2019 _ بخش اول

Coronaviruses از خانواده ویروس هایی است که معمولاً مانند سرماخوردگی باعث بیماری خفیف تا متوسط می شوند. تقریباً همه افراد در مقطعی از زندگی خود به یکی از این ویروس ها آلوده می شوند و بیشتر اوقات این بیماری برای مدت کوتاهی ادامه می یابد. (بیشتر…)