برچسب: اریگامی

کاردستی ساختن سگ با کاغذهای رنگی
کاردستی ساختن سگ با کاغذهای رنگی

در این ویدیو، کودک کاردستی ساختن سگ با کاغذهای رنگی را می‌بیند.