برچسب: انیمیشن آهنگ تقویم

انیمیشن آهنگ تقویم
انیمیشن آهنگ تقویم

در انیمیشن آهنگ تقویم کودک به همراه موسیقی با ماه‌های انگلیسی و فصل‌ها آشنا می‌شود و خصوصیات هر ماه و جمع شدن آن‌ها و تشکیل دادن فصل‌ها را متوجه می‌شود.