برچسب: انیمیشن شمردن از ده تا صد

انیمیشن شمردن از ده تا صد
انیمیشن شمردن از ده تا صد

در انیمیشن شمردن از ده تا صد کودکان یک گروه موسیقی را می‌بینند که از کودکان و حیوانات تشکیل شده است و با کمک شعر و موسیقی، شمردن از ده تا صد را با ضریب ده، و با کمک تکرار موسیقایی به زبان انگلیسی فرا می‌گیرند.