برچسب: انیمیشن کلمات در دنیا

انیمیشن کلمات در دنیا
انیمیشن کلمات در دنیا

در انیمیشن کلمات در دنیا کودکان به نقاط جغرافیایی مختلف دنیا سفر می‌کنند و متوجه می‌شوند که هر کلمه در هر نقطه از دنیا با متفاوت ادا می‌شود