برچسب: انیمیشن کودکانه روزهای هفته

انیمیشن کودکانه روزهای هفته
انیمیشن کودکانه روزهای هفته

در انیمیشن کودکانه روزهای هفته کودک با کمک موسیقی و پرده‌ی نوشتاری و همچنین هم‌خوانی گروه آوازی انیمیشن، روزهای هفته را فرامی‌گیرد