برچسب: زمان دستشویی رفتن کودک

انیمیشن جذاب برای از پوشک گرفتن بچه ها
انیمیشن جذاب برای از پوشک گرفتن بچه ها

انیمیشن جذاب برای از پوشک گرفتن بچه ها

انیمیشن من عاشق آموزش عجیب و غریب هستم
انیمیشن من عاشق آموزش عجیب و غریب هستم

در انیمیشن من عاشق آموزش عجیب و غریب هستم کودکان سعی می‌کنند به حیوان خانگی خود، آموزش دستشویی رفتن بدهند و در این کار خودشان به تنهایی و مستقل، به دستشویی می‌روند و حیوان خانگی، نوعی عامل انگیزشی برای آن‌ها است.