برچسب: عادات دفتاری بد

قصه کودکانه درخت دانایی
قصه کودکانه درخت دانایی

داستان در مورد پیرمردی  است که حکایتی جالب در مورد درختی که انسان را جوان و نامیرا می کند برای مردم تعریف میکند. پادشاه، خدمتکار محبوبش را به طمع عمر جاویدان به دنبال درخت میفرستد و… (بیشتر…)