Tag: قصه زبان نی نی گونه

قصه زبان نی نی گونه
قصه زبان نی نی گونه

قصه زبان نی نی گونه حکایت دوتا جنین است که داخل شکم مامان‌شون هستند. آن‌ها در داستان این هفته صدای متفاوتی از بیرون شکم مامانی را می‌شنوند که کنجکاو می‌شوند بدانند صاحب صدا کیست و . . .