برچسب: قصه سه موش و یه گربه

قصه سه موش و یه گربه
قصه سه موش و یه گربه

قصه سه موش و یه گربه حکایت رنگی شدن موش‌ها و گربه و سروقت موش‌ها رفتن توسط گربه و در نهایت . . .