برچسب: مسواک زدن

شعر کودکانه در مورد مسواک‌زدن
شعر کودکانه در مورد مسواک‌زدن

شعر کودکانه در مورد مسواک‌زدن می‌گوید که مسواک زدن از مهم ترین موارد بهداشتی هست که مورد تاکید پزشکان کودک و والدین و مربیان مهد هست.