برچسب: موسیقی فولکلور ژاپنی

قطعه فولکلور ژاپنی ساکورا ساکورا
قطعه فولکلور ژاپنی ساکورا ساکورا

قطعه فولکلور ژاپنی ساکورا ساکورا را که قطعه‌ای در سبک فولکلوریک ژاپنی است را برای موسیقی این هفته انتخاب کرده‌ایم.