برچسب: کلیپ آموزش زبان انگلیسی

کلیپ آموزش زبان انگلیسی _ قسمت اول
کلیپ آموزش زبان انگلیسی _ قسمت اول

در کلیپ آموزش زبان انگلیسی _ قسمت اول کودک ما در قالب گفتگو با شخص دیگری، با نام انگلیسی و همچنین نحوه‌ی نوشتاری اعضای بدن خود آشنا می‌شود