برچسب: کم خوابی کودکان

شعر کودکانه هیس لالا کرده نی نی جون
شعر کودکانه هیس لالا کرده نی نی جون

شعر کودکانه یک شعر زیبا و آهنگین انتخاب کرده ایم که کودک در این شعر با حیوانات مختلف و صداهایشان آشنا میشود و البته یک شعر در حوزه لالایی هم هست.