برچسب: شعر کودکانه درباره مورچه

شعر کودکانه درباره  مورچه و یادگیری کار و تلاش از سبک زندگی او
شعر کودکانه درباره مورچه و یادگیری کار و تلاش از سبک زندگی او

در شعر کودکانه درباره مورچه و یادگیری کار و تلاش از سبک زندگی او می‌خوانیم که والدین همیشه دغدغه کار و تلاش و استقلال کودکان در بزرگسالی را دارند. این شعر با تعریف زندگی مورچه که پر از تلاش است، او را با این مفاهیم آشنا میکند.