برچسب: کتاب تصویری کودکانه

معرفی کتاب اژدهای پدرم
معرفی کتاب اژدهای پدرم

معرفی کتاب اژدهای پدرم . در این کتاب ما پسر بچه کوچکی داریم که یک روز یک گربه پیر و گرسنه ای را پیدا میکند و او را به خانه میبرد اما مادرش مخالفت میکند و گربه را بیرون میکند و المر پسر داستان ما تصمیم عجیبی میگیرد…

معرفی کتاب کرم گرسنه گرسنه
معرفی کتاب کرم گرسنه گرسنه

کتاب کرم گرسنه گرسنه، از معدود کتاب های ادبیات کودک است که در عین سادگی نوشتاری و تصاویر بسیار زیبای آن، مفاهیم ارزشمندی را به کودک معرفی میکند.
داستان در مورد یک کرم ابریشم است که از یک تخم ابریشم بیرون می آید و هر روز غذای بیشتری میخورد تا بتواند زودتر بزرگ شود و در آخر …

معرفی کتاب اختراع هوگو کاربره
معرفی کتاب اختراع هوگو کاربره

داستان اصلی ماجرا در مورد هوگو، پسرکی یتیم است که در پاریس تنها زندگی می کند و به علت رازی که دارد، باید خود را از دید دیگران مخفی کند اما یک روز…