برچسب: انیمیشن نیمه‌ابری

انیمیشن نیمه ابری
انیمیشن نیمه ابری

در انیمیشن نیمه ابری ابرهای مختلف نوزادان و حیوانات را خلق می‌کنند و توسط لک لک‌ها به خانواده ها می‌رسانند و آن ها را خوشحال می‌کنند. اما لک لک و ابری هستند که خوشحال نیستند تا اینکه…