برچسب: معرفی انیمیشن آلیس در سرزمین عجایب

معرفی انیمیشن آلیس در سرزمین عجایب
معرفی انیمیشن آلیس در سرزمین عجایب

در این قصه، آلیس که فرزند یک جهانگرد است، در یک مهمانی زیبا و پر از نور و موسیقی و شادی، یک خرگوش را دنبال میکند و به گودالی می افتد و از آنجا به سرزمین عجایب میرسد. آلیس متوجه میشود که سرزمین عجایب توسط ملکه سرخ به تصرف درآمده و حالا بقیه ساکنان آن با کمک آلیس میخواهند که دوباره سرزمین عجایب همان سرزمین پر از نور و سرخوشی و محبت و اخلاقیات و دوستی باشد و در این راه…