برچسب: معرفی انیمیشن کوتاه کودکانه

معرفی انیمیشن کوتاه Jinxy Jenkins  & Lucky Lou Ferrigno با پیام تغییر نگاه به زندگی
معرفی انیمیشن کوتاه Jinxy Jenkins & Lucky Lou Ferrigno با پیام تغییر نگاه به زندگی

داستان معرفی انیمیشن کوتاه Jinxy Jenkins & Lucky Lou Ferrigno با پیام تغییر نگاه به زندگی در مورد پسری است که در اتفاقات پیرامون اش بسیار بد شانس است و همچنین دختری که برعکس، بسیار خوش شانس است؛ تا اینکه روزی بطور اتفاقی آن ها یکدیگر را میبینند و حوادث بامزه ای برایشان اتفاق می افتد و در انتها…