برچسب: انیمیشن کوتاه

انیمیشن کلمات در دنیا
انیمیشن کلمات در دنیا

در انیمیشن کلمات در دنیا کودکان به نقاط جغرافیایی مختلف دنیا سفر می‌کنند و متوجه می‌شوند که هر کلمه در هر نقطه از دنیا با متفاوت ادا می‌شود

انیمیشن من آب و هوا رو دوست دارم
انیمیشن من آب و هوا رو دوست دارم

در انیمیشن من آب و هوا رو دوست دارم دارم کودک با تغییرات فصلی و آب و هوایی آشنا می‌شود و می‌فهمد در هر فصلی چه تغییراتی در شرایط محیط زیستی رخ می‌دهد و . . .

انیمیشن من می‌تونم تا ده بشمرم
انیمیشن من می‌تونم تا ده بشمرم

در انیمیشن من می‌تونم تا ده بشمرم دوتا خرگوش با یک ملوان روی کشتی هستند و بچه خرگوش‌ها با کمک حیوانات و موجودات دریایی، شمردن تا بیست را تمرین می‌کنند و فرا می‌گیرند.