برچسب: شعر کودکانه کوتاه

شعر کودکانه ورزشی
شعر کودکانه ورزشی

با شعر کودکانه ورزشی کودک یک روز مفرح را شروع می‌کند و آمادگی فراگیری مباحث درسی را نیز پیدا می‌کند.

شعری کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان
شعری کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان

شعری کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان از پیر مونانتو را به ترجمه نفیسه نواب پور میشنویم که در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان است.موسیقی درون و تصویرسازی آن، برای کودک شما بسیار میتواند جذاب باشد.

شعر کودکانه
شعر کودکانه

شعر کودکانه پرواز از محمود کیانوش را میخوانیم که در مورد پرواز کبوتر است و معنای آزادی و آشنایی با زیبایی طبیعت را در خود دارد

شعر کودکانه
شعر کودکانه

شعری کودکانه از پیر مونانتو را با ترجمه نفیسه نواب پور میشنویم که دارای تصویرسازی های بسیار زیبا است و تخیل کودک را رشد میدهد و کودک میتواند همگام با شنیدن آن، کاردستی خودش را نیز درست کند.

شعر کودکانه برای بازی بچه ها
شعر کودکانه برای بازی بچه ها

شعر کودکانه ضرب آهنگ تند دارد و ریتمیک است و به دلیل لحن شاد موسیقی درونش، کودک با علاقه میشنود و از آن یاد میگیرد.