برچسب: شعر مناسب برای کودکان

شعری کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان
شعری کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان

شعری کودکانه در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان از پیر مونانتو را به ترجمه نفیسه نواب پور میشنویم که در مورد آشنایی و علاقه کودک به حیوانات و پرندگان است.موسیقی درون و تصویرسازی آن، برای کودک شما بسیار میتواند جذاب باشد.

شعر کودکانه
شعر کودکانه

شعر کودکانه با مضمون فرهنگی و ملی انتخاب کرده ایم که آهنگین است و کودکان با این شعر طبیعت ایران را میشناسند و به دلیل تم شاد آن، آنرا با والدین میخوانند.

شعر کوکانه دویدمم و دویدم سر کوهی رسیدم
شعر کوکانه دویدمم و دویدم سر کوهی رسیدم

شعر امشب شعر کوکانه دویدمم و دویدم سر کوهی رسیدم است که از قدیمی های شعر کودکانه در ایران است که با جذابیت دایره وار، کودک مسیر کار و شغل مردم جامعه را با ادبیات بسیار ساده می آموزد