برچسب: کتاب اختراع هوگو کابره

معرفی کتاب اختراع هوگو کاربره
معرفی کتاب اختراع هوگو کاربره

داستان اصلی ماجرا در مورد هوگو، پسرکی یتیم است که در پاریس تنها زندگی می کند و به علت رازی که دارد، باید خود را از دید دیگران مخفی کند اما یک روز…