برچسب: قصه صوتی کودکانه

قصه حسنی کلاس چنده
قصه حسنی کلاس چنده

قصه حسنی کلاس چنده درباره درس و مشق و مداد و ستاره

قصه کاغذهای بابایی
قصه کاغذهای بابایی

در قصه کاغذهای بابایی کودک یاد می‌گیرد که به وسایل بزرگترها دست نزند چون ….

قصه شیر در مدرسه
قصه شیر در مدرسه

در قصه شیر در مدرسه دختر بچه‌ای به دلیل مشکلی که در مدرسه دارد، همیشه برای رفتن به مدرسه تنبلی می‌کند⏰؛
تا اینکه یک روز، شیر بزرگی جلوی راه او قرار گرفته و همراه او به مدرسه می‌رود و ….

قصه حسنی دیگه گریه نکرد
قصه حسنی دیگه گریه نکرد

در قصه حسنی دیگه گریه نکرد حسنی کوچک ما، چون تنها بود، نمیدونست چیکار کنه و گریه میکرد. اما یه توپ میاد سراغش تا از تنهایی درش بیاره…

قصه حسنی یه گل کشیده
قصه حسنی یه گل کشیده

قصه حسنی یه گل کشیده