انیمیشن شیرماهی من نمی‌خواهد منتظر بمونه

انیمیشن شیرماهی من نمی‌خواد منتظر بمونه

انیمیشن شیرماهی من نمی‌خواهد منتظر بمونه

 

در انیمیشن شیرماهی من نمی‌خواهد منتظر بمونه، ما داستان شیرماهی را می‌بینیم که در بازی با دوست‌هایش عجله می‌کند و نوبت را رعایت نمی‌کند.

در یکی از این بازیها، حادثه‌ای برایش رخ می‌دهد و متوجه می‌شود باید نوبت را رعایت کند و عجله نکند.

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

کتاب کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

پنج + شش =