انیمیشن روز زمین

انیمیشن روز زمین

انیمیشن روز زمین

در انیمیشن روز زمین کودکان با موسیقی و در فضایی مفرح با موجودات دیگر و طبیعت زمین آشنا می‌شود و یاد می‌گیرد باید از زمین محافظت کند و کارهایی مانند صرفه‌جویی در آب و انرژی و نگهداری از گیاهان را انجام دهد تا زمین جای بهتری برای زندگی شود.

دیدگاهتان را درج کنید

بیست + 3 =