انیمیشن میوه‌ها و سرگرمی

انیمیشن میوه‌ها و سرگرمی

انیمیشن میوه‌ها و سرگرمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

در انیمیشن میوه‌ها و سرگرمی کودکان داستان ما به مرکز خرید میوه‌ها می‌روند و در آنجا با موسیقی با انواع میوه‌ها آشنا می‌شوند و رنگ‌های آنها را می‌شناسند و همچنین با نقاطی از دنیا که برخی از این میوه‌ها در آن مناطق پرورش میابند و می‌رویند نیز آشنا می‌شوند؛ همچنین خواص برخی از این میوه‌ها را نیز درمیابند.

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

کتاب کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

5 × 2 =