انیمیشن کودکانه بیمارستان عروسک ها

bimarestanearoosakha1

په پا  به همراه دوستانش و عروسک هاشون مشغول بازی در فضای باز هستند که یکی از عروسک ها کثیف می شود و دچار آسیب می گردد. حال بچه ها به همراه بزرگتر خود به بیمارستان عروسک ها مراجعه میکنند تا مشکل را حل کنند و در این بین تجارب جدید کسب میکنند.

 

 

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

چهار × سه =