انیمیشن کودکانه دندون هایت را مسواک کن

انیمیشن کودکانه دندون هایت را مسواک کن

دیو و ایوا دوتا شخصیت جذاب کارتونی صبح از خواب بیدار میشوند و همراه با ریتم و آهنگی زیبا علاوه بر مسواک زدن، دست و صورت خود را شسته و صبحانه میخورند و …

این انیمیشن حاوی آموزش ضمنی عادات صحیح رفتاری برای کودکان بعد از بیداری از خواب است.

 

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

20 + 7 =