انیمیشن کودکانه رقص شکل ها

زقص اشکال

تعدادی از اشکال هندسی با رقص و آواز خود را به کودک معرفی میکنند. و کودک با اشکال هندسی با شعر اشنا میشود و پایه درک ریاضی برای او لذت بخش میشود.

 

دیدگاهتان را درج کنید

پنج × سه =