انیمیشن کودکانه روزهای هفته

انیمیشن کودکانه روزهای هفته

انیمیشن کودکانه روزهای هفته

 

 

در انیمیشن کودکانه روزهای هفته کودک با کمک موسیقی و پرده‌ی نوشتاری و همچنین هم‌خوانی گروه آوازی انیمیشن، روزهای هفته را فرامی‌گیرد و در انتها با گروه کرهم‌آوا می‌شود.

انیمیشن کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

نه − 3 =