انیمیشن کودکانه روزهای هفته

انیمیشن کودکانه روزهای هفته

انیمیشن کودکانه روزهای هفته

 

 

در انیمیشن کودکانه روزهای هفته کودک با کمک موسیقی و پرده‌ی نوشتاری و همچنین هم‌خوانی گروه آوازی انیمیشن، روزهای هفته را فرامی‌گیرد و در انتها با گروه کرهم‌آوا می‌شود.

دیدگاهتان را درج کنید

چهار + 19 =