انیمیشن کودکانه سرباز کوچولوهای واکسن

sarbazhayevaksan1

 

جوجو کوچولو قرار است امروز برود واکسن بزند؛ اوخیلی ترسیده است تا اینکه مامان اش بهش توضیح میدهد که سربازهای نگهبان سلامتی بدن، توی واکسن، کمک می‌کنند که اون سلامت بماند و نحوه واکسن زدن رو به او توضیح میدهد.

 

 

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

یازده + پانزده =