انیمیشن کودکانه سگ های نگهبان و ایمنی کودک

انیمیشن کودکانه سگ های نگهبان و ایمنی کودک

سگهای نگهبان شخصیتهای مورد علاقه کودک هستند و اکثر کودکان با آنها ارتباط میگیرند. در این انیمیشن کودک با موارد ایمنی و چراغهای راهنمایی با اهنگ و شعر آشنا میشود و از خطرهای بازی در خیابان و معابر اصلی آگاه میگردد.

 

دیدگاهتان را درج کنید

چهارده + دو =