انیمیشن کودکانه قایم باشک در پارک

ghayemnashakdarpark

در این انیمیشن ۳ کودک در پارک بازی قایم باشک را انجام میدهند و هیجانات و نکات مختلفی را حین بازی می آموزند.

بازی قایم باشک یکی از بازیهای مفید برای از بین بردن اضطراب و ترس کودکان است.

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

کتاب کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

12 − 12 =