انیمیشن کودکانه قطار رنگ ها

ghatarrangha-min

بی بی جان، هنگام قطار بازی و بازی آشیایی با رنگهای واگن‌های قطار اسباب بازی پیدا کرده و لذت شناخت رنگها و اشیا را با بازی خود همراه میکند.

دیدگاهتان را درج کنید

هجده − 18 =