انیمیشن کودکانه مرتب باش

مرتب باش

دو کودک بازی‌های مختلفی انجام می‌دهند ولی بعد از پایان ‌بازی وسایل رو مرتب و همراه با نظم سرجایشان ‌قرار میدهند. این انیمیشن کمک خواهد کرد تا کودک به ارزش نظم و ترتیب اگاه شود و وسایل خود را سرجای خود قرار دهد.

 

قصه صوتی مرتبط

انیمیشن کودکانه مرتبط

کتاب کودکانه مرتبط

دیدگاهتان را درج کنید

1 × چهار =